De Geschiedenis van Landgoed Heidehof

oude-heidehofIn 1929 werd het landgoed opgericht door Hr. J.M. Everts, een industrieel uit Wildervank die een houtverwerkingsbedrijf bezat. Het landgoed ging daarna over naar een verzekeringsmaatschappij, nadat het landhuis was afgebrand aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. De huidige eigenaren, Annetje Braat en Dolf van der Weij konden het landgoed in 1996 verwerven en zijn dat tot de huidige dag.

Cultuur en Historie

Overblijfselen van vele duizenden jaren van geologische, ecologische en cultuurhistorische geschiedenis zijn op het landgoed te vinden. De zichtbare geschiedenis gaat zelfs twee ijstijden terug. Een gletsjerkuil, hoogveenven en twee pingoruïnes zijn stille getuigen.

Op de plek van het landgoed heeft de mens zich vele duizenden jaren thuis gevoeld in verbinding met de natuur. De prehistorische mens heeft er sporen van achtergelaten in de vorm van grafheuvels. De natuur heeft zich erover ontfermd.

Ook in de nieuwe geschiedenis zijn overblijfselen aan te treffen die een harmonische verbinding tussen mens en natuur aantoont. In de oorlogstijd vervulde het landgoed een rol. Gedurende drie en een half jaar hebben acht onderduikers vanuit een hol onder de grond bescherming gevonden van de natuur op Heidehof. Zij hebben vele passanten onderdak verschaft en kwamen als acht gezonde mensen de oorlog uit.

Interactie mens en natuur

De interactie tussen mens en natuur is voelbaar. De beheerders van het landgoed is het er vooral om te doen de intrinsieke waarde van natuur te benadrukken, en het beheer en gedragingen van de mens erop te richten. Met al zijn technologisch kunnen vervult de mens een belangrijke rol op aarde als zijn grondhouding zou veranderen in die van participant aan de natuur. Eerst dan kan ieder ervaren hoe weldadig de natuur voor de mens is.

> Stichting Heidehof
> Natuur van Heidehof
> Natuur en Inzichtspel