Werken aan biodiversiteit

Landgoed Heidehof begint een project dat de afname van insecten en de teruggang van biodiversiteit tegen moet gaan.

Meerdere zones van een paar hectare groot op en rond Landgoed Heidehof, worden de komende tijd ingericht voor wilde bloemen, planten en insecten, zoals vlinders en wilde bijen. De zones moeten ruimte bieden aan soorten die het elders moeilijk hebben.

We maken ons al jaren grote zorgen om de afname van insecten en de teruggang van biodiversiteit. Onlangs is de ernst van de zaak met wetenschappelijk onderzoek aangetoond. Een paar Duitse entomologen (insecten-onderzoekers) hebben aangetoond dat de hoeveelheid vliegende insecten de afgelopen 27 jaar met het schrikbarende percentage van 75 project is afgenomen.

Samenwerking met andere natuurorganisaties

Met verschillende partijen en organisaties in Drenthe, zoals IVN, de Vlinderwerkgroep, Drents Landschap, het Agrarisch Natuurcollectief, maar ook mensen op persoonlijke titel – hebben we op vrijdag 1 december een aftrapbijeenkomst gehouden om te brainstormen over een goede invulling van het project.

Uit deze bijeenkomst zijn een aantal ideeën gekomen die de komende tijd verder worden uitgewerkt. De grond rondom de landschapswal bij Eext – waar Landgoed Heidehof nieuwe natuur aan het ontwikkelen is – kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor biologische landbouw met ruimte voor akkerkruiden. Daarmee worden fosfaten uit de bodem gehaald en wordt de grond armer en dat is weer beter voor kruiden en planten.

Ook zijn er plannen gemaakt een vlinderidylle in te richten. Een vlinderydille is een groot stuk grond (minimaal een hectare) met veel verschillende soorten planten en bloemen die vlinders, bijen en hommels trekken. Denk aan bollen, botanische krokussen, bosanemoon en knoopkruid.

De bosranden langs open plekken zouden eveneens anders kunnen worden ingericht om meer insecten te trekken, bijvoorbeeld door de overgang ‘rommeliger’ te maken.

Waar hoor je tegenwoordig nog een Veldleeuwerik?

Waarom het zo belangrijk is dat we veel verschillende bloemen, planten en beestjes hebben? Om het eco-systeem in stand te houden.  Dieren sterven uit als bepaalde plantjes en beestjes verdwijnen. Als je minder insecten hebt, heb je ook minder vogels. Waar hoor je nog een Veldleeuwerik? Dat is tegenwoordig een zeldzaamheid.

De komende tijd gaat de werkgroep nadenken welke ingrepen het meest kansrijk zijn en hoe deze voor een blijvend effect kunnen zorgen.  We moeten het zo inrichten dat het de komende tien jaar effect heeft. Om dat te realiseren heb je bijvoorbeeld ook vrijwilligers nodig die meehelpen het gebied goed te onderhouden. 

Meehelpen?

Samenwerking is bij dit project van groot belang. En jij kunt meehelpen. Voor het uitvoeren van sommige werkzaamheden zoeken we vrijwilligers die tijdens een natuurwerkdag gaan meehelpen in het veld. Maar een financiële bijdrage is ook zeer welkom. Voor een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 25,- ben je al vriend van Heidehof. De opbrengsten daarvan komen rechtstreeks ten goede aan dit project. Stichting Heidehof is een ANBI, dus je gift is aftrekbaar.

Vrijwilliger worden of een bijdrage leveren? Mail dan met info@heidehof.org.

Geplaatst in Activiteiten, Alle berichten, Natuur, Nieuws